PHƯƠNG THỨC & ĐIỀU KHOẢN

 1. MẪU HÀNG:

 • Giá trị mẫu hàng: Miễn phí hoàn toàn

 • Cước phí vận chuyển: Trả sau cho người nhận

 • Dịch vụ vận chuyển: Trạm/Chành xe, Chuyển phát nhanh, Bưu điện.

 1. HÌNH THỨC GIAO HÀNG:

 • Giao tại Kho của bên bán

 • Giao tại Kho của bên mua

 • Giao ra Cảng (để xuất khẩu) hoặc địa điểm khác theo yêu cầu.

 1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Chuyển khoản hoặc tiền mặt (nếu dưới 20 triệu/lần chuyển)

 • Chuyển khoản (từ 20 triệu trở lên))

 • Cọc theo thỏa thuận, phần còn lại trả ngay khi giao hàng tại địa điểm quy định.

 1. THỜI GIAN GIAO HÀNG

 • Thời gian sớm nhất do bên Bán đề nghị.

 1. CHỨNG TỪ THEO HÀNG

 • Hóa đơn VAT, Phiếu Xuất Kho, Phiếu Giao Hàng hoặc theo yêu cầu bên mua.

 1. ĐƠN HÀNG TỐI THIỂU: Một Tấn/lần giao

 

HOẶC THEO THỎA THUẬN KHÁC GIỮA CÁC BÊN…